Bienvenue sur le site du Salon Dynaphar 2021
Welkom op de website van het Dynaphar Salon 2021

Continuez en français   -  Ga verder in het Nederlands


Remarques importantes

Salon scientifique

Vu la présence de 5 conférences en chaque langue, notre salon possède bien un caractère scientifique, comme c’était le cas en 2019.

Covid-19

Il est évident que nous tiendrons pleinement compte de la situation liée au Covid-19 dans la décision finale d’organiser l’évènement et que celui-ci se déroulera dans les conditions les plus respectueuses des exigences sanitaires du moment.

En cas d’annulation du salon, vous ne serez pas facturés (si vous demandez une facturation en 2021) ou serez crédités (si vous demandez une facturation en 2020).


Belangrijke opmerkingen

Wetenschappelijk salon 

Gezien de organisatie van 5 conferenties in elke taal heeft ons salon wel degelijk een wetenschappelijk karakter, net zoals in 2019.

Covid-19

Het spreekt vanzelf dat we voor de definitieve beslissing het evenement te laten plaatsvinden volop rekening zullen houden met de Covid-19 situatie en dat de organisatie en het verloop van het salon rekening zal houden met de meest strikte sanitaire verplichtingen van het moment. 

In geval het salon geannuleerd wordt zullen jullie niet gefactureerd worden (indien jullie een facturatie in 2021 aanvragen) of gecrediteerd worden (indien jullie een facturatie in 2020 aanvragen).

Un rappel de notre édition 2019...
 

   

.