Zaterdag
26 maart 2022


PARTNERS ZONE
Onthaal Modules Timing Zaal Deelnemers FAQ Map Contact FR NL

1. Hoeveel vertegenwoordigers van partnerbedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement?

2. Hoe wordt het demonteren van de stands en het bijwonen van de conferentie voor de partners gecombineerd?

3. Waaruit bestaat de ‘sponsoring’ van de wedstrijd voorbehouden voor uitgenodigde apothekers (Platinum Module)?  

4. Wanneer zal onze deelname aan het evenement gefactureerd worden?

5. Worden er wetenschappelijke conferenties aangeboden aan de bezoekers?

6. Hoe ziet het met de wettelijke naleving van het Salon ?

7. Is het Dynaphar Salon verbonden aan de organisatie van het ‘Bon Air’-Seminarie via Papaver Communications?

1. Hoeveel vertegenwoordigers van partnerbedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement?

Wanneer we u hiervoor uitnodigen, kunt u zoveel vertegenwoordigers van uw bedrijf inschrijven als u wilt, om zo de animatie en het monteren/demonteren van uw stand mogelijk te maken.
Naargelang de gekozen inschrijfmodule zal echter per module enkel het quotum toegelaten vertegenwoordigers uitgenodigd worden om het evenement verder te zetten met de receptie, de show en het diner die zullen volgen (Platinum: 6 personen; Gold: 4 personen, Silver en Bronze: 2 personen).

Top

2. Hoe wordt het demonteren van de stands en het bijwonen van de conferentie voor de partners gecombineerd?

De conferentie die Dynaphar om 18u45 voorstelt om haar partners te informeren over de stand van zaken en de groeperingsprojecten is voorbehouden voor de hoofdverantwoordelijke, eventueel begeleid door een collega.
Het demonteren van de stand zal dus door de andere werknemers gebeuren die al dan niet uitgenodigd zijn voor het avondgebeuren.
Indien ze uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het avondgebeuren (modules Platinum en Gold) dan worden zij na het demonteren uitgenodigd op de receptie die aan de apothekers aangeboden wordt.

Top

3. Waaruit bestaat de ‘sponsoring’ van de wedstrijd voorbehouden voor uitgenodigde apothekers (Platinum Module)?  

De Platinum module biedt onder andere het voordeel aan om aangeduid te worden als sponsor van de verschillende loten die aan de uitgenodigde apothekers voorgesteld zullen worden in het kader van de wedstrijd die voor hen is voorbehouden.
De winnende prijs zal de naam van de partner apart dragen en de hoofdverantwoordelijke zal uitgenodigd worden op het podium te komen om het lot te overhandigen aan de gelukkige winnaars.
De hoofdprijs bestaat uit een plezierreisje naar de Elzas.

Top

4. Wanneer zal onze deelname aan het evenement gefactureerd worden?

De facturatie van ons evenement aan de partners gebeurt in 2021, behalve indien u om professionele redenen een factuur wenst te ontvangen in 2020.

Top

5. Worden er wetenschappelijke conferenties aangeboden aan de bezoekers?

Tussen 14u00 en 17u30. worden vier conferenties van 50 minuten in beide talen aangeboden aan de bezoekers. De belangstellende laboratoria worden uitgenodigd hun voorstellen kenbaar te maken. We geven de voorkeur aan geloofwaardige conferenties.

Top

6. Hoe ziet het met de wettelijke naleving van het Salon ?

Het Dynaphar Salon volgt strikt de wettelijke bepalingen op van MDeon. Een visum is echter niet vereist aangezien  het evenement overdag plaatsvindt.
Daarentegen, wij hebben onze volle aandacht gevestigd op de kostprijs van de maaltijd/persoon (max 60€ per persoon), de aanwezigheid van de wetenschappelijke conferenties (8 in totaal), enzovoorts ?

Top

7. Is het Dynaphar Salon verbonden aan de organisatie van het ‘Bon Air’-Seminarie via Papaver Communications?

Het Dynaphar Salon is een volledig onafhankelijke organisatie die beheerd wordt door de groepering Dynaphar.
Het doelpubliek is niet hetzelfde als dat van het Seminarie ‘Du Bon Air’ aangezien dit uitsluitend bestaat uit labo- en niet-labo partners van Dynaphar, apothekers die lid zijn van de groep en apothekers die tot een prospectie behoren om hier deel van uit te maken.
Dit evenement vertegenwoordigt meer bepaald een evolutie op grote schaal van wat Dynaphar sinds haar oprichting organiseert in het kader van haar jaarlijks ledenweekend.
Dit dient dus helemaal niet beschouwd te worden als concurrentie voor de evenementen die door Papaver Communications aangeboden worden.
Het feit dat er voor een gezamenlijke verwezenlijking gekozen werd is dus enkel te wijten aan het feit dat dit het ideale kader is voor ons evenement op het vlak van ruimte, logistieke en professionalisme.

Dynaphar, dat beroepsmatig onafhankelijk is van Papaver Communications, wenst echter wel te benadrukken dat zij er erg gemoedelijke en respectvolle relaties op nahoudt met Daniel De Ron, zijn team en wat ze in de loop van de vorige jaren reeds verwezenlijkt hebben.

Top